CARTREF            AM Y SIOE           POBL GREADIGOL           ORIEL           DYDDIADAU TEITHIO            GWYBODAETH I THEATRAU

Roedd Aneurin Bevan a Jennie Lee yn gymrodyr, wedi rhannu fflat, ac wedi eiriol a brwydro dros sosialaeth; ef o Dredegar, ac yn un o feincwyr cefn penboeth y Blaid Lafur, a hithau’n ferch i löwr o Fife, ac yn AS Sosialaidd cyn bod yn ddigon hen i bleidleisio.

Wedyn, bu priodas; ef mewn cariad angerddol, a hithau’n ceisio dygymod â charwriaeth arall oedd newydd ddod i ben.  Ill dau’n cael eu caru a’u casáu gan eu cyd-aelodau seneddol; ef oedd y ‘Bollinger Bolshevik’; hithau ei Arglwyddes Macbeth, yr angel dywyll ar ei ysgwydd. Datblygodd eu perthynas yn ystod blynyddoedd didostur y rhyfel, drwy anawsterau sefydlu’r GIG, gelyniaeth fileinig y 1950au, gyda’u cariad yn aeddfedu a dyfnhau. Dyma stori am bartneriaeth unigryw - un o briodasau gwleidyddol mwyaf eithriadol yr ugeinfed ganrif. 

 

Stori NYE & JENNIE.

 

Dramodydd MEREDYDD BARKER

 

A enwebwyd am y Ddramodydd Gorau yn yr laith Saesneg – Gwobrau Theatr Cymru 2018

 

Cyfarwyddydd GEINOR STYLES

 

Cynhyrchwyr Aneurin Leisure a Theatr na nÓg / Cynhyrchiadau TNN Productions

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

© Theatr na nÓg. All rights reserved. Site by Limeface.co.uk.